Ejendomsmægler

Til ejendomsmægleren


Al kontakt til  grundejerforeningen vedr. restancer bedes rettet til kasseren på bestyrelsen@graastensvaenge.dk


Grundejerforeningens vedtægter findes her.


Vær opmærksom på, at der er tinglyst en servitut af 1931 på alle matrikler i foreningen.


Vi vil sætte stor pris på, at dette brev bliver vedlagt materialet til køber af ejendommen.


Svar på ofte stillede spørgsmål:

Er der medlemspligt af grundejerforeningen? Ja


Kontingent? Kontingent for villaerne i området er fastsat til 100 kr. årligt pr. påbegyndt 600 kvm. grundareal. Opkræves typisk i marts/april måned. Kontingentet fastsættes hver år sammen med godkendelse af budgettet på den årlige generalforsamling.


Fælles gæld? Grundejerforeningen har ikke optaget lån eller anden fælles gæld.


Antenneforening? Nej


Bestyrelsens sammensætning kan ses her.


Regnskaber, budgetter og generalforsamlingsreferater kan ses her.


Betales der gebyr til grundejerforeningen ved  ejerskifte? NejHusk

Har du en byggesag, stor som lille, skal den anmeldes til bestyrelsen. Læs mere her.