Opslagstavlen

Opslagstavlen

Nabohjælp

Bestyrelsen har som vedtaget på generalforsamlingen i januar 2020 opsat skiltning med nabohjælp fem steder i grundejerforeningens område.


Vi opfordrer alle i området til at være gode og opmærksomme naboer for at øge den generelle tryghed i området og nedsætte antallet af indbrud i området.


Læs mere om nabohjælp på nabohjaelp.botrygt.dk


Nabohjælp er et fælles initiativ fra Trygfonden og Det Kriminalpræventive Råd.


Husk forpligtelserne som grundejer, lejer og bilist
Hold hæk og anden beplantning langs fortov indenfor skel. Bemærk, at ”vejskel” kan ligge op til ca. ½ meter fra fortovskant (lygtepæle, ”el-skabe” mv. står altid på offentligt
område).


Beplantning over fortov skal være beskåret i minimum 2,75 meters højde. Pligten omfatter også fjernelse af ukrudt fra fortov langs parcellen.


I vinterperioden skal fortovet være ”glatførebekæmpet” og sneryddet.


Fortovene skal være farbare og trygge for fodgængere, herunder også for barnevogne, rollatorer mv., i deres fulde bredde.


Alt sammen forpligtelser i henhold til kommunens regler.


Husk også, at parkering af biler mv. ikke må ske på fortov, men kun på vej og bedst i færdselsretningen, jf.  færdselsloven.


Send en mail

Kontakt os på mail, så vender vi hurtigt tilbage. venligst brug adressen bestyrelsen@

graastensvaenge.dk


Bestyrelsens arbejde er frivilligt og ulønnet og vi vil derfor foretrække ikke at blive kontaktet pr. telefon eller dørklokke.