Kontingent

Betaling af kontingent

På en ekstraordinær generalforsamling 19. juni 2014 blev det vedtaget at indføre kontingent i grundejerforeningen, og kontingentet er opkrævet første gang i første kvartal 2015.


Grundkontingentet blev fastsat til  100 kr. og er ikke ændret siden. Af foreningens vedtægter fremgår, hvor mange grundkontingenter den enkelte grundejer skal betale.


  • Hvert matrikelnummer svarer til mindst et grundkontingent


  • Matrikelnumre med areal mellem 600 og 1200 kvm betaler to grundkontingenter


  • Matrikelnumre med areal over 1200 kvm betaler 3 grundkontingenter


  • Lillerød Boligforeningens fire afdelinger opgøres afdelingsvis uanset antal matrikelnumre og betaler grundkontingent for hvert påbegyndt antal 600 kvm.


  • Foreningen består således af 292 grundkontingenter.Kontingentet opkræves ved omdeling af girokort og opkrævningen administreres med hjælp fra Parcelhusejernes Landsforening.

 

Venligst vis respekt for grundejerforeningens arbejde vær omhyggelig med  at få betalt kontingentet.


Spørgsmål?

Alle spørgsmål om betaling af kontingent  bedes rettet til kasseren på kasserer@

graastensvaenge.dk