Revisorer

Revisorer

Foreningens revisorer vælges af - og blandt - grundejerforeningens medlemmer på foreningens generalforsamling. Medlemmerne er valgt for to år.


Revisorerne udgøres af:

Revisor 1:

Jens Borg, Hasselvej 2A.

Valgt i 2019, på valg i 2023.


Revisor 2:

Dan Wærn, Linde Alle 16.

Valgt i 2018, på valg i 2022.


Revisorsuppleant fremgår af referat for generalforsamlingen.