2018

Generalforsamling 2018

Forslag, som af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal tilstilles formanden senest  den 15. februar på  bestyrelsen@graastensvaenge.dk


Den ordinære generalforsamling 2018 blev afholdt 6. marts 2018 klokken 19.30 på Kirkehavegaard.


Indkaldelse

Regnskab 2017

Budget 2018

Referat 


Vel mødt!

Bestyrelsen